יום חול

שחרית:

5:30

מנחה:

30 דקות לפני השקיעה

ערבית:

20 דקות אחרי השקיעה

 

איש קשר:
אברהם פינטו, נייד: 052-4471740   
אייל אלפסי, נייד: 0503980714
שבת

מנחה ערב שבת:

בזמן הדלקת נרות

שחרית:

7:30

מנחה וערבית:

משתנה