שבת

מנחה ערב שבת:

15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית:

9:00 + קידוש

מנחה וערבית:

 

 

איש קשר: 
הרב מנשה אלטהויז, נייד: 054-9770585