שבת

מנחה ערב שבת:

בזמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה וערבית:

משתנה

 

איש קשר: 
אבי בן בנימין, נייד: 050-5554134