שבת

מנחה ערב שבת:

10 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית:

7:30

מנחה וערבית:

שעה וחצי לפני זמן יציאת שבת

 

איש קשר:
יוסי ניסים, נייד: 050-6408824