שבת

מנחה ערב שבת:

15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה וערבית:

בזמן הדלקת נרות
+סעודה שלישית
ערבית בצאת השבת

 

איש קשר:  
מנחם קאופמן, נייד: 052-2404930