שבת

מנחה ערב שבת:

15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית:

9:00

מנחה וערבית:

משתנה

 

איש קשר:  
אליהו קרן, נייד: 054-2069482