יום חול

שחרית:

 

מנחה:

30 דקות לפני השקיעה

ערבית:

20 דקות אחרי השקיעה

 

איש קשר:  
שמעון מלכה, נייד: 054-5523434
שבת

מנחה ערב שבת:

בזמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה וערבית:

משתנה