יום חול

שחרית:

5:15 - דף היומי
הרב מרדכי פוגלמן

6:00 - תפילה

מנחה:

20 דק' לפני השקיעה

ערבית:

20 דק' לאחר השקיעה

 

איש קשר:  
אבינועם מרקוביץ, נייד: 052-4801717

 

 

 

שבת

מנחה ערב שבת:

15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה וערבית:

10 דקות לפני זמן הדלקת נרות