שבת
מנחה ערב שבת: 15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות
שחרית: 8:00
מנחה וערבית: 10 דקות אחרי זמן הדלקת נרות
 
איש קשר:  
משה קסטלמן, נייד: 054-6090272