שבת

מנחה ערב שבת:

בזמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה וערבית:

בזמן הדלקת נרות

 

איש קשר:  
ג'קי אמסלם, נייד: 050-5212559