יום חול

שחרית:

5:30

מנחה:

15 דקות לפני השקיעה

ערבית:

15 דקות אחרי השקיעה

 

איש קשר:
אבא בן חמו, נייד: 04-9833859
שבת

מנחה ערב שבת:

בזמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה וערבית:

בזמן הדלקת נרות