שבת

מנחה ערב שבת:

10 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה וערבית:

40 דקות לפני השקיעה

 

איש קשר:  
רמי גבעתי, נייד: 054-6434998