יום חול

שחרית:

5:30

מנחה:

30 דקות לפני השקיעה

ערבית:

20 דקות אחרי השקיעה

 

איש קשר:  
אלי מזרחי, נייד: 050-7448737
שבת

מנחה ערב שבת:

בזמן הדלקת נרות

שחרית:

7:30

מנחה וערבית:

40 דקות לפני השקיעה