שבת

מנחה ערב שבת:

15 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית:

נץ החמה

8:00

מנחה וערבית:

10 דק לפני הדלקת נרות

 

איש קשר:  
הרב חיים קורלנסקי, נייד: 052-7651291