יום חול

שחרית:

נץ החמה

מנחה:

30 דקות לפני השקיעה

ערבית:

20 דקות לאחר השקיעה

 

איש קשר:  
מיימון שמחון,  נייד: 04-9833918
שבת

מנחה ערב שבת:

בזמן הדלקת נרות

שחרית:

7:30

מנחה וערבית:

שעה לפני זמן הדלקת נרות