חג פסח


יעודכן בקרוב

חג פסח

מנחה ערב חג:

 

שחרית:

 

מנחה:

 

 

 

חול המועד

שחרית:

 

מנחה:

 

ערבית:

 


שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

 

שחרית

 

מנחה

 שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

 

שחרית:

 

יזכור:

 

מנחה:

 

 

 

 

איש קשר


 

הרב מנשה אלטהויז, נייד: 054-9770585