חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

07:30

מנחה:

חצי שעה לפני יציאת השבת

 

 

 חול המועד

שחרית:

 

מנחה:

 

ערבית:

 

שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית

07:30

מנחה

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

 

 

שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

07:30

מנחה:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

 

 

 

איש קשר


 

אבי בן בנימין, נייד: 050-5554134