חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר הדלקת נרות

שחרית:

8:00

מנחה:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

  
חול המועד

שחרית:

8:00

מנחה:

רבע שעה לפני השקיעה

ערבית:

לאחר מנחה


שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית

8:00

מנחה

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרותשביעי של פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

8:00

יזכור:

9:00

מנחה:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

איש קשר


 

יוסי ניסים, נייד: 050-6408824