חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

18:50

שחרית:

09:00

מנחה:

 

 

 חול המועד

שחרית:

 

מנחה:

 

ערבית:

 


שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית

09:00

מנחה

 

 

 

שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

18:50

שחרית:

09:00

יזכור:

11:00

מנחה:

18:00

 

 

 איש קשר


 

אליהו קרן, נייד: 054-2069482