חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

08:00

מנחה:

18:15

 

 

 חול המועד

שחרית:

 

מנחה:

 

ערבית:

 

שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית

08:00

מנחה

18:15

 

 

שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

08:00

מנחה:

18:30

 

 

 

איש קשר


 

ג'קי אמסלם, נייד: 050-5212559