חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

08:00

מנחה:

18:30

 

 

 

חול המועד

שחרית:

5:30

מנחה:

18:45

ערבית:

לאחר מנחה

שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית

08:00

מנחה

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

 

 

שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

08:00

מנחה:

18:30

 

 

 

איש קשר


 

אבא בן חמו, נייד: 04-9833859