חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

08:00

מנחה:

18:45

 

 

 

חול המועד

שחרית:

 

מנחה:

 

ערבית:

 

שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית

08:00

מנחה

18:45

 

 

שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

18:45

שחרית:

08:00

יזכור:

10:00

מנחה:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

 

 

 

איש קשר


 

רמי גבעתי, נייד: 054-6434998