חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

18:30

שחרית:

7:30

מנחה:

18:30

  
חול המועד

שחרית:

5:30

מנחה:

18:45

ערבית:

אחרי מנחה


שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

18:45

שחרית

7:30

מנחה

18:45 (סעודה שלישית)שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

18:45

שחרית:

07:30

יזכור:

09:30

מנחה:

18:45

 

 

 

איש קשר


 

אלי מזרחי, נייד: 050-7448737