חג פסח


חג פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

08:30

מנחה:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

 

 

 

חול המועד

שחרית:

 

מנחה:

 

ערבית:

 

שבת חול המועד

מנחה ערב שבת

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית

08:30

מנחה

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

 

 

שביעי של פסח

מנחה ערב חג:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

שחרית:

08:30

יזכור:

10:00

מנחה:

רבע שעה לאחר זמן הדלקת נרות

 

 

 

איש קשר


 

רועי בלום, נייד: 054-4923626
הרב חיים קורלנסקי, נייד: 052-7651291