מתן ההרשאה לרב למכור עבורך את החמץ בוצעה בהצלחה.

עד יום שני 10.4.17 בשעה 11:00 יש לאחסן את כל מוצרי החמץ וכלי החמץ במקום מוגדר ומוצנע, ולרשום עליו חמץ וזאת כדי שלא יטעו להשתמש בכלים או במוצרים אלו בפסח.

חג פסח כשר ושמח!