יום שלישי (אחת לשבועיים)

20:30-21:30

הלכות אקטואליות

משפ' סנטו – שקדים 31 א'

נייד: 0504102142