רביעי

20:15-21:00

גמרא

בית הכנסת מגן דוד, אלרואי

052-6176214