א' ג' ה'

9:30-10:30

גמרא והלכה

בית הכנסת ישועות ישראל

מידי יום

בין מנחה לערבית

נושא משתנה

בית הכנסת בית יעקב

נייד: 052-7651291