יום ראשון:

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

5:15-6:00

הרב מרדכי פוגלמן

דף יומי

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

9:30-10:45

הרב נתן אדלר/משתנה

הלכה

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

11:00-12:45

הרב נתן אדלר/משתנה

גמרא ולימוד בחברותא

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב שמואל הרצברג

דף היומי

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

בין מנחה לערבית

ד"ר אבינועם מרקוביץ'

פרשת שבוע

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

בין מנחה לערבית

הרב חיים קורלנסקי/וינטרוב

נושא משתנה

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

 

יום שני:

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

5:15-6:00

הרב מרדכי פוגלמן

דף יומי

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

9:30-10:45

הרב נתן אדלר/משתנה

הלכה

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

11:00-12:45

הרב נתן אדלר/משתנה

גמרא ולימוד בחברותא

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב שמואל הרצברג

דף היומי

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב חיים וינטרוב

גמרא

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

בין מנחה לערבית

הרב ניסים אחיטוב

תהילים

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

בין מנחה לערבית

הרב חיים קורלנסקי/וינטרוב

נושא משתנה

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

 

יום שלישי:

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

5:15-6:00

הרב מרדכי פוגלמן

דף יומי

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

9:30-10:30

הרב חיים קורלנסקי

גמרא והלכה

ביה"כ ישועות ישראל – רחוב גורדון

9:30-10:45

הרב נתן אדלר/משתנה

הלכה

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

11:00-12:45

הרב נתן אדלר/משתנה

גמרא ולימוד בחברותא

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב שמואל הרצברג

דף היומי

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב חיים וינטרוב

גמרא

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

19:15-20:10

הרב נתן אדלר

אגדות הש"ס

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

20:30-21:30

הרב אברהם קולפ

פרשת שבוע

ביה"כ חסדי אבות – רחוב העמק 1 [במקלט]

בין מנחה לערבית

הרב חיים קורלנסקי/וינטרוב

נושא משתנה

ביה"כ בית יעקב - רחוב גורדון 1

בין מנחה לערבית

הרב דוד פורת

גמרא

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

20:30-21:30*

הרה"ג ר' אברהם לוין

הלכות אקטואליות

משפ' סנטו – השקדים 31 א'

21:30-22:30*

הרב נתן הופמן

השקפה ואמונה

משפ' סנטו השקדים 31 א'

 

יום רביעי:                                                                                  

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

5:15-6:00

הרב מרדכי פוגלמן

דף יומי

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

9:30-10:45

הרב נתן אדלר/משתנה

פרשת שבוע

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

11:00-12:45

הרב נתן אדלר/משתנה

גמרא ולימוד בחברותא

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב שמואל הרצברג

דף היומי

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב חיים וינטרוב

גמרא

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

בין מנחה לערבית

הרב ישראל וייל

נושאים מגוונים

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

בין מנחה לערבית

הרב חיים קורלנסקי/וינטרוב

נושא משתנה

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

20:15-21:00

הרב חיים ברנדייס

גמרא

ביה"כ מגן דוד  – רחוב המזרח 16, אלרואי

 

יום חמישי:

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

5:15-6:00

הרב מרדכי פוגלמן

דף יומי

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

9:30-10:30

הרב חיים קורלנסקי

גמרא והלכה

ביה"כ ישועות ישראל – רחוב גורדון

9:30-10:45

הרב נתן אדלר/משתנה

פרשת שבוע

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

11:00-12:45

הרב נתן אדלר/משתנה

גמרא ולימוד בחברותא

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב שמואל הרצברג

דף היומי

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

18:00-19:00

הרב חיים וינטרוב

גמרא

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

בין מנחה לערבית

הרב קלמן שינדלר

פרשת שבוע

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

בין מנחה לערבית

הרב חיים קורלנסקי/וינטרוב

נושא משתנה

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

20:15-21:15

הרב יצחק ברנדייס

מסילת ישרים

ביה"כ אביר יעקב – רמת ישי

19:30-20:30

הרב אברהם קולפ

פרשת שבוע ואקטואליה

ביה"כ כפר יהושע

 

יום שישי:

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

5:15-6:00

הרב מרדכי פוגלמן

דף יומי

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

בין קבלת שבת לערבית

הרב יצחק ברנדייס

פרשת שבוע

ביה"כ הלל– רחוב יזרעאל

 

שבת קודש:

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

סעודה שלישית

הרה"ג ר' אברהם לוין

הלכה

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

בסעודה שלישית

הרב קולפ

פרשת שבוע ואקטואליה

ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9

מוצ"ש – מיד לאחר ערבית למשך שעה

לימוד משותף אבות ובנים

 

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

 

*אחת לשבועיים, מיועד לנשים
**אחת לשבועיים