מרכז רוחני קרית טבעון
יום
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום

ראשון - שלישי

9:30-10:45

הרב נתן אדלר

הלכה

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

רביעי וחמישי

9:30-10:45

הרב נתן אדלר

פרשת שבוע

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

מדי יום

11:00-12:45

הרב נתן אדלר

גמרא ולימוד בחברותא

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

מדי יום

18:00-19:00

הרב שמואל הרצברג

דף היומי

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

ראשון - שלישי

19:15-20:10

הרב נתן אדלר

אגדות הש"ס

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

רביעי וחמישי

19:15-20:10

הרב נתן אדלר

פרשת שבוע

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

רביעי

17:30-19:00

הרב יצחק ברנדייס

גמרא חולין

המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1

 

בית כנסת בית יעקב
יום
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום

מדי יום

בין מנחה לערבית

הרב חיים קורלנסקי

נושא משתנה

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

מדי יום

18:00-19:00

הרב חיים וינטרוב

גמרא

ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1

 

בתי כנסת שונים
יום
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום

א' ג' ה'

9:30-10:30

הרב חיים קורלנסקי

גמרא והלכה

ביה"כ ישועות ישראל – רחוב גורדון

ראשון

20:30-21:30

הרב נתן אדלר

סוגיות בתלמוד

ביה"כ בית לחם הגלילית

שלישי

20:30-21:30

הרב אברהם קולפ

פרשת שבוע

ביה"כ חסדי אבות – רחוב העמק 1 [במקלט]

רביעי

19:30-20:30

הרב אברהם קולפ

פרשת שבוע ואקטואליה

ביה"כ –  מרכז כפר יהושע

רביעי

20:15-21:00

הרב חיים ברנדייס

גמרא

ביה"כ מגן דוד  – רחוב המזרח 16, אלרואי

חמישי

20:15-21:15

הרב יצחק ברנדייס

מסילת ישרים

ביה"כ אביר יעקב – רמת ישי

חמישי

20:30-21:30

הרב נתן אדלר

אגדות הש"ס

ביה"כ נופית

 

בתים פרטיים

יום

שעת השיעור

רב

נושא

מיקום

שלישי

20:30-21:30

הרב נתן אדלר

סוגיות בתלמוד

ביה"כ בית לחם הגלילית

רביעי

20:30-21:30 **

הרב נתן אדלר

עיצוב האישיות

משפ' פיליס – הגלבוע 34, נופית

שלישי

20:30-21:30 *

הרה"ג ר' אברהם לוין

הלכות אקטואליות

משפ' סנטו – השקדים 31 א'

שלישי

21:30-22:30 *

הרב נתן הופמן

השקפה ואמונה

משפ' סנטו השקדים 31 א'

 

*אחת לשבועיים, מיועד לנשים
**אחת לשבועיים