זמני תפילות - מרכז רוחני איילת השחר

רחוב הדולב 1


שחרית

נץ החמה
8:00

מנחה

16:00

ערבית

19:00
21:00


זמני תפילות בבתי כנסת ברחבי הקריה

לחצו על בית הכנסת הרצוי


מרכז טבעון


היכל משה

רחוב החורש (העליה), קרית טבעון

קדושי השואה

רחוב הדולב 1, קרית טבעון

שערי צדק

רחוב היסמין, קרית טבעון


שכונת הגפן


אהבת שלום

רחוב הברושים 90, קרית טבעון

אוהל יעקב - חב"ד

רחוב הגפן 18, קרית טבעון

תלמוד תורה

רחוב התאנה 12ב', קרית טבעון


קרית עמל


בית יעקב

רחוב גורדון 1, קרית טבעון

בית שערים

רחוב זבולון 9 קרית טבעון

הלל

רחוב יזרעאל, קרית טבעון


חסדי אבות

רחוב העמק 1, קרית טבעון

יהודה הנשיא

רחוב גולומב פינת מרדכי, קרית טבעון

ישועת ישראל

רחוב גורדון, קרית טבעון


אלרואי


אליהו הנביא

רחוב התשבי, קרית טבעון

מגן דוד

רחוב המזרח 16, קרית טבעון


קרית חרושת


אליהו הנביא

רחוב הרצל 60, קרית טבעון


רמת טבעון


בית הכנסת הקהילתי (מתנ"ס)

רחוב מורן 18, קרית טבעון