שעת השיעור
רב
נושא
מיקום
9:30-10:45 הרב נתן אדלר הלכה המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
11:00-12:45 הרב נתן אדלר גמרא ולימוד בחברותא המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב שמואל הרצברג דף היומי המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
19:15-20:10 הרב נתן אדלר אגדות הש"ס המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
בין מנחה לערבית הרב חיים קורלנסקי נושא משתנה ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1
20:30-21:30 הרב נתן אדלר סוגיות בתלמוד ביה"כ בית לחם הגלילית
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום
9:30-10:45 הרב נתן אדלר הלכה המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
11:00-12:45 הרב נתן אדלר גמרא ולימוד בחברותא המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב שמואל הרצברג דף היומי המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב חיים וינטרוב גמרא ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1
19:15-20:10 הרב נתן אדלר אגדות הש"ס המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
בין מנחה לערבית הרב חיים קורלנסקי נושא משתנה ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום
הערות
9:30-10:30 הרב חיים קורלנסקי גמרא והלכה ביה"כ ישועות ישראל – רחוב גורדון
9:30-10:45 הרב נתן אדלר הלכה המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
11:00-12:45 הרב נתן אדלר גמרא ולימוד בחברותא המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב שמואל הרצברג דף היומי המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב חיים וינטרוב גמרא בית הכנסת בית יעקב – רחוב גורדון 1
19:15-20:10 הרב נתן אדלר אגדות הש"ס המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
20:30-21:30 הרב אברהם קולפ פרשת שבוע ביה"כ חסדי אבות – רחוב העמק 1 [במקלט]
בין מנחה לערבית הרב חיים קורלנסקי נושא משתנה ביה"כ בית יעקב - רחוב גורדון 1
20:30-21:30 - אחת לשבועיים הרב נתן אדלר עיצוב האישיות משפ' פיליס – הגלבוע 34, נופית מיועד לנשים ולגברים
20:30-21:30 - אחת לשבועיים הרה"ג ר' אברהם לוין הלכות אקטואליות משפ' סנטו – השקדים 31 א' מיועד לנשים
21:30-22:30 - אחת לשבועיים הרב נתן הופמן אקטואליה משפ' סנטו השקדים 31 א' מיועד לנשים
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום
9:30-10:45 הרב נתן אדלר פרשת שבוע המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
11:00-12:45 הרב נתן אדלר גמרא ולימוד בחברותא המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב שמואל הרצברג דף היומי המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
17:30-19:00 הרב יצחק ברנדייס גמרא חולין המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב חיים וינטרוב גמרא בית הכנסת בית יעקב – רחוב גורדון 1
19:15-20:10 הרב נתן אדלר פרשת שבוע המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
19:30-20:30 הרב אברהם קולפ פרשת שבוע ואקטואליה בית הכנסת –  מרכז כפר יהושע
בין מנחה לערבית הרב חיים קורלנסקי נושא משתנה ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1
20:15-21:00 הרב חיים ברנדייס גמרא ביה"כ מגן דוד  – רחוב המזרח 16, אלרואי
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום
9:30-10:30 הרב חיים קורלנסקי גמרא והלכה ביה"כ ישועות ישראל – רחוב גורדון
9:30-10:45 הרב נתן אדלר פרשת שבוע המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
11:00-12:45 הרב נתן אדלר גמרא ולימוד בחברותא המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב שמואל הרצברג דף היומי המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
18:00-19:00 הרב חיים וינטרוב גמרא בית הכנסת בית יעקב – רחוב גורדון 1
19:15-20:10 הרב נתן אדלר פרשת שבוע המרכז הרוחני – רחוב הדולב 1
בין מנחה לערבית הרב חיים קורלנסקי נושא משתנה ביה"כ בית יעקב – רחוב גורדון 1
20:15-21:15 הרב יצחק ברנדייס מסילת ישרים ביה"כ אביר יעקב – רמת ישי
20:30-21:30 הרב נתן אדלר אגדות הש"ס ביה"כ נופית
שעת השיעור
רב
נושא
מיקום
בין קבלת שבת לערבית הרב יצחק ברנדייס פרשת שבוע ביה"כ הלל– רחוב יזרעאל
17:00 משפחת קולפ תהילים משפ' קולפ – השקדים 1
בסעודה שלישית הרב קולפ פרשת שבוע ואקטואליה ביה"כ בית שערים– רחוב זבולון 9